موقعیت شما: منوي اصلي > صفحه اصلي
دوشنبه 19 آذر 1397      
   اطلاعيه ها

   

 
  صورتجلسه شماره 33 كميته كارشناسي و 18 كميته راهبري(آذرماه 95)
1395/09/22
همكاران محترم كميته معماري به اطلاع مي رساند صورتجلسات 33 كميته كارشناسي و 18 كميته راهبري در مسير ...
  اظهار نظر ناظر در مورد لايه كاربرد و ساختار نهائي گزارش معماري(آذرماه 95)
1395/09/22
به اطلاع اعضا محترم كميته راهبري مي رساند فايلهاي اظهارنظر ناظر سركارخانم ذاكري در مسير مستندات دستگ...
  بارگزاري فايل پيشرفت پروژه معماري تا اول آذر ماه 95
1395/09/16
اعضا محترم كميته راهبري به اطلاع مي رساند فايلهاي مربوط به گزارش پيشرفت پروژه معماري سازماني مرجع د...
  مخزن معماري سازماني (نسخه اول آذرماه 95)
1395/09/16
اعضاي محترم كميته راهبري به اطلاع مي رساند آخرين مخزن معماري سازماني مرجع در لينك مستندات مشاور بار...
  بارگزاري لايه كاربردها 01/08/95
1395/08/11
مستندات لايه كاربردها در مسير مستندات مشاور ركورد شماره 34 بارگزاري گرديد لطفا ملاحظه ، بررسي و نقطه...
  برگزاري جلسه شماره 16 در مرداد ماه 95
1395/04/14
موضوع : ارسال صورتجلسه شماره 15 و دعوت اعضاي محترم كميته پروژه معماري سازماني مرجع  شركتهاي برق منطقه اي  براي جلسه
  گزارش پيشرفت پروژه خرداد 95
1395/03/30
گزارش پيشرفت پروژه مربوط به خرداد 95 در سايت لينك گزارشهاي پيشرفت پروه بارگزاري شده است
  بارگزاري صورتجلسه شماره 14 مربوط به ارديبهشت 95 كميته راهبري در لينك مربوطه
1395/03/04
 
  اظهار نظر اعضا در مورد بسته كامل نماهاي فرايندهاي كسب و كار و سرويسهاي كسب و كار
1394/11/05
بسته كامل نماهاي فرايندهاي كسب و كار و سرويسهاي  كسب و كار در لينك مستندات مشاور (ركورد شماره 2...
  شانزدهمين جلسه كميته داخلي كارشناسي معماري سازماني مرجع
1394/08/26
شانزدهمين جلسه ( داخلي-كارشناسي ) كميته معماري سازماني مرجع شركتهاي برق  منطقه اي كشور ، در روز يكشنبه مورخ 01/09/94  راس ساعت 9 با حضور به ...
 
هيچ مقاله اي وجود ندارد.

آدرس : تهران - سعادت آباد - كوي فراز - بلوار شهداي برق-شركت برق منطقه اي تهران     كدپستي :1981969961